Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT ngày 30/08/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.
 
 
[Trở về]