Quyết định số 246/QĐ-BKHĐT ngày 22/03/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 246/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận sáng kiến năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm./.
 
 
[Trở về]