Quyết định số 995/QĐ-BKHĐT ngày 20/07/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 995/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.
 
 
[Trở về]