Quyết định số 417/QĐ-BKHĐT ngày 13/04/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 417/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.
 
 
[Trở về]