Quyết định số 282/QĐ-BKHĐT ngày 26/03/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 282/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.
 
 
[Trở về]