Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 108/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 97/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 96/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 91/2016/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 24/06/2016
Hiệu lực: 10/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Ban hành: 29/03/2016
Hiệu lực: 16/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 35/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung Ban hành: 26/02/2016
Hiệu lực: 10/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế Ban hành: 23/02/2016
Hiệu lực: 15/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 206/2015/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 24/12/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Thông tư số 102/2015/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 30/06/2015
Hiệu lực: 14/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 13/08/2014
Hiệu lực: 26/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Thông tư số 84/2014/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 Ban hành: 27/06/2014
Hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư số 28/2014/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Ban hành: 25/02/2014
Hiệu lực: 12/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 21/2014/TT-BTC Ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Ban hành: 14/02/2014
Hiệu lực: 01/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo Ban hành: 12/02/2014
Hiệu lực: 28/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư số 187/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014 Ban hành: 05/12/2013
Hiệu lực: 05/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC Về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 19/08/2013
Hiệu lực: 10/10/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Thông tư số 99/2013/TT-BTC Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ Ban hành: 26/07/2013
Hiệu lực: 01/11/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư số 31/2013/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia Ban hành: 18/03/2013
Hiệu lực: 05/05/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 16/2013/TT-BTC Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu Ban hành: 08/02/2013
Hiệu lực: 25/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 08/01/2013
Hiệu lực: 23/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 130 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 >>