Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020 Ban hành: 20/07/2011
Hiệu lực: 30/07/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực