Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 03/2009/TT-BNG Thông tư số 03/2009/TT-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 09 tháng 07 năm 2009 về việc hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại. Ban hành: 09/07/2009
Hiệu lực: 14/08/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 01/2008/TT-BNG Thông tư số 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức Ban hành: 04/02/2008
Hiệu lực:
3 Thông tư số 04/2000/TT-BNG Thông tư của Bộ Ngoại giao số 04/2000/TT-BNG ngày 08 tháng 11 năm 2000 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Ban hành: 08/11/2000
Hiệu lực: