Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban hành: 20/02/2014
Hiệu lực: 08/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 Ban hành: 26/12/2012
Hiệu lực: 15/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Ban hành: 15/02/2012
Hiệu lực: 01/04/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT Công bố định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Ban hành: 03/10/2011
Hiệu lực: 03/10/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư liên tịch số 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011. Ban hành: 22/09/2011
Hiệu lực: 07/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Ban hành: 30/12/2009
Hiệu lực: 15/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Ban hành: 26/05/2008
Hiệu lực: 10/06/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực