Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập Ban hành: 28/05/2015
Hiệu lực: 31/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. Ban hành: 13/03/2008
Hiệu lực: 28/03/2008
Trạng thái: Đang có hiệu lực