Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 04/2014/TT-TTCP Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng Ban hành: 18/09/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 2857/QĐ-TTCP Quyết định số 2857/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ năm 2011-2020 Ban hành: 21/10/2011
Hiệu lực: 21/10/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra. Ban hành: 10/01/2011
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 04/2010/TT-TTCP Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Ban hành: 26/08/2010
Hiệu lực: 11/10/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 01/2010/TT-TTCP Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP. Ban hành: 22/01/2010
Hiệu lực: 22/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Tổng Kiểm toán Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng Ban hành: 19/11/2007
Hiệu lực: 04/12/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Ban hành: 13/11/2007
Hiệu lực: 28/11/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Ban hành: 13/11/2007
Hiệu lực: 13/11/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực