Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Ban hành: 26/04/2013
Hiệu lực: 26/04/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 04 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Ban hành: 24/04/2013
Hiệu lực: 24/04/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 08/01/2013
Hiệu lực: 23/03/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh. Ban hành: 17/01/2012
Hiệu lực: 03/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hoá qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng. Ban hành: 17/11/2009
Hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực