Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 25/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT/NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Ban hành: 29/07/2016
Hiệu lực: 01/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 12/03/2014
Hiệu lực: 28/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 17/2013/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Ban hành: 16/07/2013
Hiệu lực: 01/09/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 28/2011/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. Ban hành: 01/09/2011
Hiệu lực: 20/10/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng Ban hành: 29/04/2011
Hiệu lực: 01/05/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 08/2011/TT-NHNN Quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ Ban hành: 08/04/2011
Hiệu lực: 22/05/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 06/2011/TT-NHNN Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối Ban hành: 22/03/2011
Hiệu lực: 01/06/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 02/2011/TT-NHNN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam Ban hành: 03/03/2011
Hiệu lực: 03/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Chỉ thị số 01/CT-NHNN Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 01 tháng 3 năm 2011 về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Ban hành: 01/03/2011
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 2619/QĐ-NHNN Quyết định về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Ban hành: 05/11/2010
Hiệu lực: 05/11/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 20/2010/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ban hành: 29/09/2010
Hiệu lực: 29/09/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 2281/QĐ-NHNN Quyết định về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam Ban hành: 27/09/2010
Hiệu lực: 01/10/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 1011/QĐ-NHNN Mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: 01/05/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 09/2010/TT-NHNN Quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Ban hành: 26/03/2010
Hiệu lực: 10/05/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư số 08/2010/TT-NHNN Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng Ban hành: 22/03/2010
Hiệu lực: 06/05/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 04/2010/TT-NHNN Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng. Ban hành: 11/02/2010
Hiệu lực: 26/03/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 27/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: 31/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư số 26/2009/TT-NHNN Quy định việc mua - bán ngoại tệ của một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước Ban hành: 30/12/2009
Hiệu lực: 30/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 24/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh Ban hành: 24/12/2009
Hiệu lực: 24/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 2666/QĐ-NHNN Ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối Ban hành: 25/11/2009
Hiệu lực: 26/11/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 29 văn bản
1 2 >>