Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 352/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Ban hành: 22/03/2017
Hiệu lực: 22/03/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 173/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 Ban hành: 09/02/2017
Hiệu lực: 09/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 167/QĐ-TTg Phê duyệt đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực" Ban hành: 07/02/2017
Hiệu lực: 07/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 46/QĐ-TTg Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 Ban hành: 12/01/2017
Hiệu lực: 12/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 2562/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 Ban hành: 31/12/2016
Hiệu lực: 31/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: 15/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Chỉ thị số 33/CT-TTg Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Ban hành: 17/12/2016
Hiệu lực: 17/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 2465/QĐ-TTg Thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An Ban hành: 16/12/2016
Hiệu lực: 16/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 2220/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 17/11/2016
Hiệu lực: 17/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Chỉ thị số 31/CT-TTg Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Ban hành: 02/11/2016
Hiệu lực: 02/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 15/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 2086/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 2085/QĐ-TTg Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 Ban hành: 19/10/2016
Hiệu lực: 19/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia Ban hành: 17/10/2016
Hiệu lực: 01/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 1978/QĐ-TTg Giao Danh mục và mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Ban hành: 14/10/2016
Hiệu lực: 14/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 1977/QĐ-TTg Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Ban hành: 14/10/2016
Hiệu lực: 14/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 1979/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 Ban hành: 14/10/2016
Hiệu lực: 14/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 1936/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 11/10/2016
Hiệu lực:
20 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Ban hành: 10/10/2016
Hiệu lực: 25/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 932 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 >>