Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 838/QĐ-BXD Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020 Ban hành: 13/09/2012
Hiệu lực: 13/09/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 08/2011/TT-BXD Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng. Ban hành: 28/06/2011
Hiệu lực: 15/08/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 09/2011/TT-BXD Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. Ban hành: 28/06/2011
Hiệu lực: 15/08/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Ban hành: 27/08/2009
Hiệu lực: 11/10/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Thông tư số 19/2009/TT-BXD Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế Ban hành: 30/06/2009
Hiệu lực: 15/08/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Ban hành: 19/05/2009
Hiệu lực: 03/07/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 03/2009/TT-BXD Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: 11/05/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực