Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư liên tịch số 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT Thông tư liên tịch số 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ. Ban hành: 23/11/2010
Hiệu lực: 07/01/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH Thông tư liên tịch số 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH ngày 31/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự. Ban hành: 31/07/2009
Hiệu lực: 14/09/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Tổng Kiểm toán Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng Ban hành: 19/11/2007
Hiệu lực: 04/12/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT ngày 21 tháng 04 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ Quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với Quân nhân tại ngũ. Ban hành: 21/04/2006
Hiệu lực: 04/05/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư liên tịch số 119/2005/TTLT/BQP-BGD-BKH-BT Hướng dẫn thực hiện nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho quân đội nhân dân việt nam tại các trường ngoài quân đội Ban hành: 25/08/2005
Hiệu lực: 21/10/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư liên tịch số 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT Hướng dẫn thực hiện nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ Ban hành: 21/04/2004
Hiệu lực: