Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch Ban hành: 16/08/2019
Hiệu lực: 16/08/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch Ban hành: 22/12/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 28/08/2015
Hiệu lực: 28/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 Pháp điển Hệ thống quy phạm pháp luật Ban hành: 16/04/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh về Ngoại hối Ban hành: 13/12/2005
Hiệu lực: 01/06/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực