Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Luật số 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công Ban hành: 13/06/2019
Hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
2 Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch Ban hành: 20/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Luật số 28/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 60/2018/QH14 Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 64/2018/QH14 Nghị quyết của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 58/2018/QH14 Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 12/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Luật số 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch Ban hành: 24/11/2017
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị quyết số 52/2017/QH14 Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 Ban hành: 22/11/2017
Hiệu lực: 22/11/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Luật số 04/2017/QH14 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 12/06/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư Ban hành: 22/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị quyết số 29/2016/QH14 Phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 Ban hành: 14/11/2016
Hiệu lực: 14/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 27/2016/QH14 Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 11/11/2016
Hiệu lực: 11/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 26/2016/QH14 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 10/11/2016
Hiệu lực: 10/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 24/2016/QH14 Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 08/11/2016
Hiệu lực: 08/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Luật số 89/2015/QH13 Luật Thống kê Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị quyết số 100/2015/QH13 Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 12/11/2015
Hiệu lực: 12/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị quyết số 99/2015/QH13 Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 11/11/2015
Hiệu lực: 11/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 98/2015/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Ban hành: 10/11/2015
Hiệu lực: 10/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị quyết số 94/2015/QH13 Chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành Ban hành: 25/06/2015
Hiệu lực: 25/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Luật số 83/2015/QH13 Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội Ban hành: 25/06/2015
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 125 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 >>