Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Luật số 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch Ban hành: 24/11/2017
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
2 Nghị quyết số 52/2017/QH14 Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 Ban hành: 22/11/2017
Hiệu lực: 22/11/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Luật số 04/2017/QH14 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 12/06/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư Ban hành: 22/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 29/2016/QH14 Phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 Ban hành: 14/11/2016
Hiệu lực: 14/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 27/2016/QH14 Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 11/11/2016
Hiệu lực: 11/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 26/2016/QH14 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 10/11/2016
Hiệu lực: 10/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị quyết số 24/2016/QH14 Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 08/11/2016
Hiệu lực: 08/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Luật số 89/2015/QH13 Luật Thống kê Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị quyết số 100/2015/QH13 Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 12/11/2015
Hiệu lực: 12/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị quyết số 99/2015/QH13 Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 11/11/2015
Hiệu lực: 11/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 98/2015/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Ban hành: 10/11/2015
Hiệu lực: 10/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Luật số 83/2015/QH13 Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội Ban hành: 25/06/2015
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 94/2015/QH13 Chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành Ban hành: 25/06/2015
Hiệu lực: 25/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Luật số 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội Ban hành: 22/06/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Luật số 67/2014/QH13 Luật Đầu tư Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
17 Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Luật số 65/2014/QH13 Luật nhà ở Ban hành: 25/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị quyết số 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Ban hành: 10/11/2014
Hiệu lực: 10/11/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 119 văn bản
1 2 3 4 5 6 >>