Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 06/2014/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Ban hành: 11/02/2014
Hiệu lực: 11/02/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 22/04/2013
Hiệu lực: 07/06/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Chỉ thị số 02/CT-BCT Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu Ban hành: 17/01/2013
Hiệu lực: 17/01/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 7641/QĐ-BCT Quyết định số 7641/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 12/12/2012
Hiệu lực: 12/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 7637/QĐ-BCT Quyết định số 7637/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại Ban hành: 12/12/2012
Hiệu lực: 12/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 6534/QĐ-BCT Quyết định số 6534/QĐ-BCT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025. Ban hành: 02/11/2012
Hiệu lực: 02/11/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 6184/QĐ-BCT Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 19/10/2012
Hiệu lực: 19/10/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 6184/QĐ-BCT Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" Ban hành: 19/10/2012
Hiệu lực: 19/10/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 6077/QĐ-BCT Quyết định số 6077/QĐ-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 Ban hành: 15/10/2012
Hiệu lực: 15/10/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 5047/QĐ-BCT Quyết định số 5047/QĐ-BCT của ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 30/08/2012
Hiệu lực: 30/08/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Chỉ thị số 13/CT-BCT Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Ban hành: 17/08/2012
Hiệu lực: 17/08/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 4539/QĐ-BCT Quyết định số 4539/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2010, định hướng đến năm 2025". Ban hành: 07/08/2012
Hiệu lực: 07/08/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 1731/QĐ-BCT Quyết định số 1731/QĐ-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị xây dựng giai đoạn 2009-2020, có xét đến năm 2025. Ban hành: 09/04/2012
Hiệu lực: 09/04/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 06/2012/TT-BCT Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 27/03/2012
Hiệu lực: 27/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 1366/QĐ-BCT Quyết định số 1366/QĐ-BCT ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Ban hành: 22/03/2012
Hiệu lực: 22/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 989/QĐ-BCT Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 06 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Ban hành: 06/03/2012
Hiệu lực: 06/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 583/QĐ-BCT Quyết định số 583/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Đúc Việt Nam giai đoạn 2009-2020, có xét đến năm 2025. Ban hành: 13/02/2012
Hiệu lực: 13/02/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư số 28/2011/TT-BCT Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới. Ban hành: 21/07/2011
Hiệu lực: 15/09/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 1380/QĐ-BCT Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu. Ban hành: 25/03/2011
Hiệu lực: 25/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư số 05/2011/TT-BCT Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thuơng về quy định bán giá điện năm 2011 và huớng dẫn thực hiện. Ban hành: 25/02/2011
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 32 văn bản
1 2 >>