Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú. Ban hành: 22/12/2011
Hiệu lực: 06/02/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và Đào tạo. Ban hành: 15/09/2011
Hiệu lực: 01/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 119/2005/TTLT/BQP-BGD-BKH-BT Hướng dẫn thực hiện nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho quân đội nhân dân việt nam tại các trường ngoài quân đội Ban hành: 25/08/2005
Hiệu lực: 21/10/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực