Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 33/2015/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước Ban hành: 20/07/2015
Hiệu lực: 07/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Ban hành: 29/07/2008
Hiệu lực: 26/08/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Tổng Kiểm toán Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng Ban hành: 19/11/2007
Hiệu lực: 04/12/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 650/QĐ-BCA(A11) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an số 650/QĐ-BCA(A11) ngày 13 tháng 6 năm 2007 về danh mục bí mật nhà nước độ mật trong ngành kế hoạch và đầu tư Ban hành: 13/06/2007
Hiệu lực:
5 Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 27 tháng 2 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp Ban hành: 27/02/2007
Hiệu lực: 13/03/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 09/2000/TT-BCA (A18) Thông tư của Bộ Công An số 09/2000/TT-BCA (A18)ngày 07 tháng 06 năm 2000 hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Ban hành: 07/06/2000
Hiệu lực: