Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 2441/QĐ-TTg Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Ban hành: 31/12/2010
Hiệu lực: 31/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Ban hành: 30/12/2010
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 2408/QĐ-TTg Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung, sửa đổi Điều 4 Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Đổi mới về Phát triển doanh nghiệp. Ban hành: 30/12/2010
Hiệu lực: 30/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 2374/QĐ-TTg Quyết định số 2374/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 28/12/2010
Hiệu lực: 28/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 70/NĐ-CP Nghị quyết số 70/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban hành: 27/12/2010
Hiệu lực: 27/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 70/NQ-CP Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban hành: 27/12/2010
Hiệu lực: 27/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Ban hành: 24/12/2010
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ban hành: 24/12/2010
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 2351/QĐ-TTg Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Ban hành: 24/12/2010
Hiệu lực: 24/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 2331/QĐ-TTg Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011. Ban hành: 20/12/2010
Hiệu lực: 20/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 2308/QĐ-TTg Quyết định số 2308/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La. Ban hành: 16/12/2010
Hiệu lực: 16/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế khai thác dầu khí. Ban hành: 15/12/2010
Hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 83/2010/QĐ-TTg Ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế - quốc phòng Ban hành: 15/12/2010
Hiệu lực: 01/02/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 23/2010/TT-BKH Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư. Ban hành: 13/12/2010
Hiệu lực: 26/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực
15 Nghị quyết số 46/NQ-CP Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2010. Ban hành: 07/12/2010
Hiệu lực: 07/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật Ban hành: 02/12/2010
Hiệu lực: 17/01/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Chỉ thị số 2178/CT-TTg Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quy hoạch Ban hành: 02/12/2010
Hiệu lực: 02/12/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Chỉ thị số 2164/CT-TTg Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cấp hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011. Ban hành: 30/11/2010
Hiệu lực: 30/11/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ban hành: 30/11/2010
Hiệu lực: 15/01/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
20 Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Ban hành: 30/11/2010
Hiệu lực: 15/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 761 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 >>