Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg ngày 21/12/2012
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]