Quyết định số 778/QĐ-TTg ngày 26/05/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 778/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB để thực hiện "Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam".

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]