Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27/12/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]