Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]