Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]