Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT ngày 31/12/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)


 
 
[Trở về]