Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/08/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]