Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 16/11/2011
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 16/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và phí xuất cứu trợ, viện trợ năm 2011.

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]