Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 12/01/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]