Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]