Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]