Thông tư số 95/2001/TT-BTC ngày 23/11/2001
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư số 95/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 11 năm 2001 về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc miễm, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]