Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm.
 
 
[Trở về]