Thông tư số 08-BKH/TH ngày 20/09/1996
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 08/BKH-TH ngày 20 tháng 9 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP của Chính phủ
 
 
[Trở về]