Thông tư số 26/2009/TT-NHNN ngày 30/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 26/2009/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mua - bán ngoại tệ của một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]