Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm) 

 
 
[Trở về]