Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]