Thông tư số 08/2003/TTLT-BKH-BTC ngày 29/12/2003
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

 
 
[Trở về]