Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/06/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]