Thông tư liên tịch số 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12/05/2000
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 5 năm 2000 của Bộ Thương Mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]