Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhh phủ ngày 17 tháng 08 năm 2004 về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam).

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]