Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 09/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

(Chi tiết xem file đính kèm).
 
Phụ lục kèm theo:
- Phụ lục II
- Phụ lục II
 
[Trở về]