Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]