Pháp lệnh số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Pháp lệnh số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự trữ quốc gia.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]