Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư số  01 / 1999/TT-NHNN7 ngày 16 tháng 04 năm 1999 về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của chính phủ về quản lý ngoại hối.(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]