Quyết định số 456/1999/QĐ-BKH ngày 28/08/1999
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 456/1999/QĐ-BKH ngày 28 tháng 9 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]