Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]