Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/04/2012
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về Pháp điển Hệ thống quy phạm pháp luật

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]